Vyváženie glukózy a inzulínu:

Cukrovka, alebo diabetes, je porucha, ktorá ovplyvňuje to ako vaše telo využíva jedlo na energiu. V bežnej situácii je cukor, ktorý skonzumujete strávený a rozložený na jednoduché cukry – glukózu. Glukóza potom cirkuluje vo vašom krvnom obehu a čaká na to, kedy sa dostane do buniek a bude použitá ako palivo. Inzulín, hormón tvorený v pankrease, sa pomáha glukóze dostať do buniek. Zdravý pankreas prispôsobuje množstvo vytvoreného inzulínu množstvu glukózy v tele. Avšak keď máte cukrovku, tento proces prestáva fungovať a vám ostane v krvnom obehu príliš veľa cukru.

Existujú dva druhy cukrovky, alebo diabetu. Ľudia s cukrovkou typu 1 nedokážu inzulín produkovať vôbec. Ľudia s typom cukrovky 2 produkujú inzulín, avšak ich bunky naň nereagujú. V oboch prípadoch sa teda glukóza nedokáže presunúť do buniek a hladina cukru v krvnom obehu sa zvyšuje. Následné zvyšovanie cukru v krvi a jeho dlhotrvajúca vysoká hladina potom spôsobujú vážne zdravotné komplikácie.